Daily Archives: 02.12.2014

Làm sủng phi như thế nào – Chương 2

Edit: Linahaha9x Chương 2: Trước ngày tuyển tú 2        Đợi mọi người tản đi hết, Ôn phu nhân liền dẫn A Uyển đi tới chủ viện của mình. Nhũ mẫu của Ôn phu nhân cẩn thận phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 4 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào – Chương 1

Edit:Linahaha9x   Chương 1: Trước ngày tuyển tú     Đại Tề quốc vốn 3 năm một lần tổng tuyển tú, báo trước một năm. Nhân dịp tân hoàng đế đăng cơ, nhóm triều thần liền muốn lấp đầy hậu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 7 phản hồi