Daily Archives: 12.12.2014

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 9

Editor: Linahaha9x Chương 9: Sắp vào cung Một nhà Ôn đại nhân ở bên ngoài của cung chờ đợi hồi lâu tất nhiên là đã sớm nhận được tiểu thái giám báo tin vui, biết được khuê nữ nhà mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 4 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 8

Editor: Linahaha9x Mấy chương đầu chưa có gì đặc sắc mấy các nàng nhỉ? Chương 8: Điện tuyển lưu bài Đem quả mơ để vào trong hũ không đến mấy ngày, điện tuyển liền chính thức mở màn. A uyển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 14 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 7

Editor: Linahaha9x Hàng mới về!!! Chương 7: Thật nhiều quả mơ Cách ngày điện tuyển không còn mấy ngày nữa, A Uyển mỗi ngày ngoại trừ việc cần thiết ra ngoài cửa thì hoàn toàn giống như trạch nữ ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 4 phản hồi