Monthly Archives: Tháng Một 2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 41

Editor: leihin0 Chương 41: Tử tự canh nan Người đến bắt mạch là thái y của Thái Y viện, Tưởng thái y, tỉ mỉ chẩn mạch, lại xem xét đồng tử A Uyển, rồi chắp tay bẩm báo Hoàng Thượng: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 38 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 40

Editor: Lei Hino   Chương 40: Long nhan nổi giận Kinh Hồng điện vốn là Chiêu Dương cung thiền điện, A Uyển lúc này là từ thiền điện dời đến chủ điện bên trong, Chiêu Dương cung chủ điện bố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 45 phản hồi

Bảo vệ: Làm sủng phi như thế nào? – Chương 39(H)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào?

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 38

Editor: Nthhunhan Tác phẩm trong một ngày đây a. Chương 38: Sinh nhật A Uyển   Chuyện của Lâm quý tần dù sao cũng là liên lụy đến con nối dòng, ai cũng biết Hoàng thượng con nối dòng ít … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 14 phản hồi

Sủng phi – Chương 1

Editor: Lina Lê Hế lô, ta đã quyết định mở đầu concept truyện mới *clap clap*, dự định ra truyện sớm hơn dự kiến. Bây giờ ta quyết định sẽ bắt đầu edit cuốn này, để tỷ muội làm nốt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | Thẻ , | 43 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 37

Editor: Nthhunhan   Chương 37: Cửa ải cuối năm nhiều chuyện Khôn Ninh cung, Hoàng hậu ngồi tựa trên giường, trong tay cầm chén trà nhỏ gạt gạt lớp bọt bên trên trong chén trà đi, hình như nghĩ đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 15 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 36

Editor: Camtusori Chương 36: Về vấn đề nữ hồng Trong chớp mắt đã sang cuối mùa thu, gió bắt đầu nổi lên, ngày cũng bắt đầu se lạnh, thế nên mỗi buổi sáng sớm phải đi thỉnh an đối với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 12 phản hồi