Daily Archives: 12.01.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 24

Editor: Lina Lê Hai chương nhá, bù cho 2 ngày qua lặn mất tăm (một chương chính là c23 của Nthhunhan ấy, đừng tường nhầm lá có 25 nha) :3 :3       Chương 24: Tính toán của hoàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | Thẻ | 17 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 23

Editor: Nthhunhan (EXO HunHan) Này thì c23, để cả nhà đợi 2 ngày rùi   Chương 23: A Uyển phong tần   Tuy là có dự định mời Hoàng thượng đến Kinh Hồng điện, nhưng nên dùng biện pháp gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 7 phản hồi