Daily Archives: 17.01.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 27

    Editor: Camtusori Chương 27: Sinh nhật hoàng hậu (2)   Tề Diễn vừa bước vào Hải Đường uyển đã thấy các phi tần đều nửa quỳ người hành lễ với mình, liền nói :”Hôm nay là ngày vui của hoàng hậu, các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 9 phản hồi