Daily Archives: 20.01.2015

Làm sủng phi như thế nào?- Chương 30

Editor: Leihino Chương 30: Nửa vui nửa buồn Mặc dù A Uyển ngày thường không tiếp xúc nhiều với Hiền phi, nhưng nhìn Hiền phi cũng biết nàng ta không phải là một nhân vật đơn giản, lúc lại lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 7 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào?- Chương 29

Editor: leihin0 Chương 29: Hiền phi nương nương A Uyển cho rằng cuộc sống của nàng cũng xem như trôi qua rất phong phú, hoạt động chủ yếu là thỉnh thoảng bồi thái hậu tụng kinh niệm Phật, ngày ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 7 phản hồi