Daily Archives: 25.01.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 35

Editor: Camtusori Chương 35: Ly sơn thu vây Trung thu đi qua không lâu lại tới ngày đi săn, hoàng thượng dẫn theo một đám đại thần cùng hậu phi tới Ly sơn tiến hành hoạt động săn bắn, cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 28 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 34

Editor: Camtusori quăng hàng cho bằng bạn bằng bè thôi … Chương 34: Mang thai vào trung thu    Đợi A Uyển được bãi bỏ lệnh cấm túc cũng đã sắp tới Trung thu, cung yến được tổ chức bên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 15 phản hồi