Daily Archives: 29.01.2015

Sủng phi – Chương 1

Editor: Lina Lê Hế lô, ta đã quyết định mở đầu concept truyện mới *clap clap*, dự định ra truyện sớm hơn dự kiến. Bây giờ ta quyết định sẽ bắt đầu edit cuốn này, để tỷ muội làm nốt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | Thẻ , | 43 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 37

Editor: Nthhunhan   Chương 37: Cửa ải cuối năm nhiều chuyện Khôn Ninh cung, Hoàng hậu ngồi tựa trên giường, trong tay cầm chén trà nhỏ gạt gạt lớp bọt bên trên trong chén trà đi, hình như nghĩ đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 15 phản hồi