Daily Archives: 31.01.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 41

Editor: leihin0 Chương 41: Tử tự canh nan Người đến bắt mạch là thái y của Thái Y viện, Tưởng thái y, tỉ mỉ chẩn mạch, lại xem xét đồng tử A Uyển, rồi chắp tay bẩm báo Hoàng Thượng: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 38 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 40

Editor: Lei Hino   Chương 40: Long nhan nổi giận Kinh Hồng điện vốn là Chiêu Dương cung thiền điện, A Uyển lúc này là từ thiền điện dời đến chủ điện bên trong, Chiêu Dương cung chủ điện bố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 45 phản hồi