Daily Archives: 03.02.2015

Sủng phi – Chương 3

Editor: Lina Lê Chương 3: Đi Thanh Châu Chương hòa mười năm thu, còn có tháng sáu chính là kỳ đại tuyển, chiếu lệnh của triều đình đầu năm nay đã đến được các châu. Mộ Tịch Dao tự nhận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | Thẻ , | 15 phản hồi