Daily Archives: 08.02.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 47

Editor: Lei Hino Chương 47: Hậu tục (Lei không rõ chính xác ‘hậu tục’ nghĩa là gì nên để nguyên, dự đoán là ‘Sau đó’, ý chỉ tiếp theo của chuyện ‘tứ hôn’) Chờ Vương thái phó và Thừa Ân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 14 phản hồi