Daily Archives: 09.02.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 48

Editor: Lei Hino Chương 48: Phân lệ Bên trong tiểu Phật đường Khôn Ninh cung, một làn khói lượn lờ tản ra từ lư hương đốt đàn hương có tác dụng an thần bình tâm, luồng khói trắng ung dung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 17 phản hồi