Daily Archives: 10.02.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 49

  Editor: camtusori Thỉnh cầu Mấy ngày nay hoàng thượng luôn cắm rễ trong ngự thư phòng, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, ngay cả thời gian dùng bữa cũng không có, một hồi bận rộn đối phó với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 18 phản hồi