Daily Archives: 02.03.2015

Sủng phi – Chương 4

Editor: Lina Lê Chương 4: Thị thiếp Giờ Hợi, hoàng cung, ngoại viện thư phòng Lục hoàng tử. Tông Chính Lâm viết xong tấu chương, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng cây loang lổ bên ngoài cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | Thẻ , | 21 phản hồi