Daily Archives: 06.03.2015

Sủng phi – Chương 5

Editor: Lina Lê Chương 5: Đệ Ngũ Dật Triêu Trên Thái Hòa điện, một lớp triều thần dáng vẻ phục tùng cúi mặt. Nguyên Thành Đế trên triều vừa mới xử án nổi giận. Tuần phu Thanh Châu trước đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | Thẻ , | 18 phản hồi