Daily Archives: 20.03.2015

Sủng phi – Chương 14

Editor: Su Lemon  Chương 14: Chiêu Giác tự Tông Chính Lâm biết Mộ Tịch Dao lấy thân phận thứ phi nhập phủ, chỉ là gật nhẹ. Dù sao phẩm cấp Mộ Kính Châm còn bày ra đấy, có thể được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | Thẻ , | 13 phản hồi