Daily Archives: 27.03.2015

Sủng phi – Chương 18

Editor: Camtusori + Lina Lê Chương 18: Người mới Tông Chính Lâm về đến phủ hoàng tử, lập tức trở về thư phòng, liền nghe Điền Phúc Sơn có việc đến bẩm. “Chuyện gì?” “Điện hạ, cuối tháng sau, có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 11 phản hồi