Daily Archives: 31.03.2015

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 6

Editor: Camtusori siêng đột xuất với con cưng ^.^     Đại phu mang hòm thuốc trên lưng tiến vào, xem qua mạch, một lần nữa lại kê ra liều thuốc giảm đau. Hai đại nha đầu không dám chậm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 27 phản hồi