Daily Archives: 14.04.2015

Sủng phi – Chương 29

Editor: Lina Lê Chương 29: Lại mặt Đối với chuyện Mộ thứ phi cho rằng mình không được sủng ái bằng thỏ, Lục điện hạ cảm thấy chẳng biết nói gì. Vì vậy đêm hôm ấy, Tông Chính Lâm ngay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 18 phản hồi