Daily Archives: 28.04.2015

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới- chương 11

Editor: Camtusori Ngu Phẩm Ngôn vừa bước vào tiểu viện nơi Thái tử ở lại, chỉ thấy Vu Văn Đào cùng một đám lão thần quỳ gối trước cửa phòng, dáng vẻ ai nấy tiều tụy, vẻ mặt đau thương. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 27 phản hồi