Daily Archives: 25.05.2015

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 22

Editor: Cẩm Tú Liễu Lục chạy đi nói rằng mình lo lắng chủ tử, để vào khoảng giờ Tỵ, nhờ Mã ma ma đi qua hỗ trợ chăm sóc. Cả sân đầy nô tài, làm sao lại không có ai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 26 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 88

Chương 88: Gia quyến Mãi cho đến cận tết A Uyển mới cùng Hoàng thượng trở về, chuyện đầu tiên sau khi hồi cung tất nhiên là đi thăm thái hậu, lúc này A Uyển còn chưa kịp thay quần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 13 phản hồi