Daily Archives: 02.06.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 100

Chương 100: Hy vọng Hách Đáp tộc lần này thế tới rào rạt, như là đã mưu tính đã lâu, mà Hách Đáp tộc có chiều hướng khơi màu chiến tranh vào mùa thu hoạch, khi đó bách tính Đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 34 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 99

Chương 99: Nhị ca Chuyện Uyển chiêu nghi bị Hoàng thượng răn dạy ở chỗ thái hậu, cũng không biết là người nào nhiều chuyện truyền ra bên ngoài, không được nửa ngày thì tin tức này dường như là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 26 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 98

Chương 98: Thịnh nộ Trong Từ Ninh cung truyền ra tiếng nói cười thật là náo nhiệt, Hoàng thượng vừa bước vào chủ điện Từ Ninh cung thì nhìn thấy A Uyển đang vui cười nói chuyện cùng thái hậu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 20 phản hồi