Daily Archives: 03.06.2015

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 23

Editor: Cẩm Tú Nô tài trong viện, trừ vài người Đào Hồng Liễu Lục ra, còn lại đều bị Ngu Phẩm Ngôn cho thay đổi, khế ước bán thân đều giao cho Ngu Tương thu trong tay. Ngu Tương càng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 34 phản hồi

Sủng phi – Chương 51

Editor: Lina Lê       Chương 51: Biến hóa   Hôm nay mọi người tụ tập ở một chỗ uống rượu, Tông Chính Vân khiêu mi cười, nhìn Đại hoàng tử Tông Chính Thuần: ”Đại ca, tứ đệ ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 11 phản hồi