Daily Archives: 07.06.2015

Sủng phi – Chương 55

Editor: Lina Lê   Chương 55: Qua thục   Mộ Tịch Dao phái Xuân Lan đưa gấm Tứ Xuyên trong cung ban cho đến trong sân Trương thị, lại phát hiện ở cửa có hai tên thị vệ trông coi, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 26 phản hồi