Daily Archives: 08.06.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 104

Chương 104: Tiết Không đến hai ngày, Trần quý tần bị giáng xuống làm ngũ phẩm Trần tần, bị cấm túc và phạt sao chép kinh thư một trăm lần, khi nào sao chép xong mới được xuất cung, sợ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 22 phản hồi