Daily Archives: 13.06.2015

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 25

Editor: Cẩm Tú Hoàng đế vặn hỏi Kim ma ma kĩ lưỡng, mới biết người lấy vài cái bánh “lư đả cổn” lừa Cửu công chúa là Đặng Thải Minh, nội chất nữ của Đặng Chiêu nghi, hiện giờ là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 48 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 109

Chương 109: Hiền phi Tiệc đầy tuổi của Nhị hoàng tử và Nhị công chúa quy mô lớn hơn của Đại hoàng tử, mà đây cũng là đại sự đầu tiên do Hoàng hậu chủ trì khi lấy lại cung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 18 phản hồi