Daily Archives: 17.06.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 113

Chương 113: Lam mực Đại quân tây bắc thắng lớn trở về tất nhiên sẽ luận công ban thưởng, Tể vương gia đứng đầu cùng các kiện tướng đắc lực đứng trong Ngự Thư phòng, những mời này đều mới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | Thẻ , , , | 15 phản hồi