Daily Archives: 21.06.2015

Sủng phi khó làm – Chương 5

Editor: Lina Lê Chương 5: Thịnh sủng   Gần đây triều thần thấy Hoàng đế xuân phong roi rói, mỗi ngày đều rất hòa ái dễ gần, ngay cả ngôn quan của Thuận Thiên phủ sau khi can gián bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 14 phản hồi