Daily Archives: 24.06.2015

Sủng phi – Chương 60

Editor: Su Lemon  Chương 60: Vũ cơ Lúc Mộ Tịch Dao ở cữ, Tông Chính Lâm trở về quân doanh liên tiếp luyện binh một tháng, về sau trở lại kinh bão cáo công tác, tiếp quản kinh đô và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 7 phản hồi

Sủng phi khó làm – Chương 7

Editor: Lina Lê Chương 7   Buổi tối Thiên Tịch Dao trở lại Tử Đằng uyển liền nghênh đón mấy vị khách nhân, còn có rất nhiều hạ lễ, hạ lễ gì? Chính là nàng được Hoàng đế sủng hạnh, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 9 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 119

Chương 119: To lớn Hoàng thượng xử lý chuyện này như thế nào A Uyển cũng không biết, không đến mấy ngày, Thục phi cùng mấy người Đức phi kéo nau đến Chiêu Dương cung, ý đồ đền rất rõ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | Thẻ , , , | 43 phản hồi