Daily Archives: 25.06.2015

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 121

Chương 121: Bệnh Thật ra A Uyển không có kinh nghiệm chăm sóc Tâm Tâm Niệm Niệm, nhưng ít nhất bên cạnh còn có Lữ má má, Niệm Niệm thân thể cường tráng, luôn là một cục cưng khỏe mạnh, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | 8 phản hồi

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 120

Chương 120: Quý phi Xử lý sự vụ lục cung không phải là chuyện dễ dàng, mà lại cùng nhau giải quyết thì sẽ có bất đồng rất lớn, nếu chỉ là xử lý cung vị thì cũng thôi đi, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Làm sủng phi như thế nào? | Thẻ , , , | 12 phản hồi