Monthly Archives: Tháng Một 2016

Sủng phi khó làm – Chương 67.2

Editor: Lei Hino Chương 67.2

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 7 phản hồi

Sủng phi – Chương 138

Editor: Lei Hino Beta-or: Su Lemon  Chương 138: Đến nhà

Đăng tải tại Sủng phi | 14 phản hồi

Sủng phi khó làm – Chương 67.1

Editor: Lei Hino Chương 67.1

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 7 phản hồi

Hiền hậu thực nhàn – Chương 33 (2)

Chương 33: Tiếp theo và hết …

Đăng tải tại Hiền hậu thật nhàn | 9 phản hồi

Sủng phi khó làm – Chương 66

Editor: Lina Lê + Lei Hino Chương 66

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 8 phản hồi

[Đồng nhân Naruto] Anh sắc – Mắt phải thiên đường

❤ Giới thiệu truyện mới ❤   Tên truyện: Anh sắc Tác giả: Mắt phải thiên đường [Văn án]: Cô ấy là Sakura, cô ấy cũng không phải là Sakura. Cô ấy chính là Sakura ! Nhưng tuyệt đối không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Anh sắc | 41 phản hồi

Hiền hậu thực nhàn – Chương 33 (1)

Chương 33 (mỹ nhân thứ ba). Cậu thật tuyệt sắc + ai dám muốn mệnh của Bổn cung Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino

Đăng tải tại Hiền hậu thật nhàn | 10 phản hồi