Daily Archives: 03.01.2016

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 93

Editor: Cẩm Tú Chuyện Ngu Tương đại náo ở trước của phủ Tĩnh quốc công rất nhanh đã lan truyền đến tai tất cả mọi người. Tuy rằng những lời nàng nói không tỉ mỉ, nhưng chỉ dựa vào mấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 15 phản hồi