Daily Archives: 05.01.2016

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 56

Sau khi Anh Đào và Nguyệt Nha trở lại cung Chiêu Nguyệt đã thuật lại những gì Hoàng Oanh nói cho nương nương nhà mình nghe. Sau khi Ân Như Tuyết nghe xong, cũng không có phản ứng đặc biệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 12 phản hồi