Daily Archives: 08.01.2016

Sủng Phi Khó Làm – Chương 50.1

Editor: Heocon0808 ( thêm chút bù cho mọi người ) Tiểu Xuân thấp thấp gầy teo, gương mặt hàm hậu , nói chuyện làm việc cũng mang theo vài phần khờ khạo, thái giám Hạc Minh hiên để hắn chờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 5 phản hồi

Sủng Phi Khó Làm – Chương 49.2

Editor: Heocon0808 ( Vì vắng mặt lâu dài nên hôm nay up hết chương bù cho bà con ) Thiên Tịch Dao đã sớm thấy tận mắt tình huống nơi này, nhớ tới lời Thẩm Tiểu Du, không tự chủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 7 phản hồi