Daily Archives: 19.01.2016

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 68

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 30 phản hồi

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 67

Đêm tiệc đầy tháng đó, Vĩnh Dạ đế ngủ lại cung Chiêu Nguyệt.

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 4 phản hồi

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 66

“Hoàng thượng, quý tần nương nương, thái y tới.” Tân Thuyên ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa nhắc nhở.

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 5 phản hồi

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 65

“Quý tần nương nương, vi thần bắt mạch cho ngài.” Duẫn thái y khom lưng ôm hòm thuốc, rất cung kính hành lễ với người bên trong màn. “Làm phiền Duẫn thái y rồi.” giọng nữ mơ mơ hồ hồ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 5 phản hồi

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 64

Lễ tắm ba ngày của hoàng tử vốn đã lớn, huống chi lại là trưởng hoàng tử, lại còn là hoàng tử của Duyệt quý tần được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 6 phản hồi

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 63

Lúc Vĩnh Dạ đế bước vào phòng sinh, Như Tuyết vừa bắt đầu ngủ, mơ mơ màng màng thì cảm nhận được có anh mắt đang nhìn mình, ngọ ngoạy mở mắt ra.

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 9 phản hồi

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 62

“Tân Thuyên…” Vĩnh Dạ đế giống như đang muốn phân phó.

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 7 phản hồi