Daily Archives: 27.01.2016

Sủng Phi Khó Làm – Chương 64

Editor: Heocon0808 Thiên Tịch Dao nghe được giọng nói Hoàng Đế, chỉ cảm thấy giống như đang trong mộng, một hồi lâu mới không dám tin nói, “Bệ Hạ, thật sự là chàng?”

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 14 phản hồi