Daily Archives: 22.02.2016

Hiền hậu thực nhàn – Chương 41 (2)

Bùi Nghi đã sớm có chủ ý, nếu cá và tay gấu Triệu Phùng Xuân đều muốn có được, như vậy hắn (Bùi Nghi) sẽ làm cho hắn (TPX) công dã tràng, cái gì cũng không có.

Đăng tải tại Hiền hậu thật nhàn | 4 phản hồi

Hiền hậu thực nhàn – Chương 41 (1)

Chương 41 (Mùa hè muốn có tuyết rơi) Một lòng tìm đường chết, người Triệu gia + ma ma cực kì vui sướng Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino Đối với Triệu Yên Dung bước ra khỏi chánh đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiền hậu thật nhàn | 4 phản hồi