Daily Archives: 23.02.2016

Sủng phi – Chương 146

Editor: Trân Lý Beta-or: Su Lemon  Chương 146: Trở mình

Đăng tải tại Sủng phi | 6 phản hồi

Sủng Phi Khó Làm – Chương 72.1

Editor: Heocon0808 Câu hỏi này của Tề chiêu nghi quả thật quá sắc bén, gần như là khiêu khích, mọi người đều cho rằng Hoàng Hậu sẽ nổi giận, sau đó xử phạt Tề chiêu nghi, kết quả nàng lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 7 phản hồi

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 8

Editor: Lina Lê   Chương 8  

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 15 phản hồi