Daily Archives: 24.02.2016

Sủng Phi Khó Làm – Chương 73

Editor: Heocon0808 – Beta: Lei Hino Hoàng Đế đọc thư xong, vứt qua một bên, miệng nói, “Cái gì cũng dám viết, còn viết trắng trợn như vậy!” Sau đó cố gắng dời lực chú ý lên tấu chương, chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 2 phản hồi