Monthly Archives: Tháng Hai 2016

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 8

Editor: Lina Lê   Chương 8  

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 15 phản hồi

Hiền hậu thực nhàn – Chương 41 (2)

Bùi Nghi đã sớm có chủ ý, nếu cá và tay gấu Triệu Phùng Xuân đều muốn có được, như vậy hắn (Bùi Nghi) sẽ làm cho hắn (TPX) công dã tràng, cái gì cũng không có.

Đăng tải tại Hiền hậu thật nhàn | 4 phản hồi

Hiền hậu thực nhàn – Chương 41 (1)

Chương 41 (Mùa hè muốn có tuyết rơi) Một lòng tìm đường chết, người Triệu gia + ma ma cực kì vui sướng Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino Đối với Triệu Yên Dung bước ra khỏi chánh đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiền hậu thật nhàn | 4 phản hồi

Sủng phi – Chương 145

Editor: Su Lemon  Chương 145: Thương nghị

Đăng tải tại Sủng phi | 13 phản hồi

Một đêm bệnh kiều đột nhiên đến – chương 112

Editor: Cẩm Tú   Sóng gió bắt đầu

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 21 phản hồi

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 7

Editor: Lina Lê   Chương 7  

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 19 phản hồi

Hiền hậu thực nhàn – Chương 40

Lei: Hôm trước các nàng bảo kết cuộc của Dung phi quá nhẹ nhàng thì thỏa mãn rồi nha! (Hôm trước chỉ là màn dạo đầu thôi à.) Chương 40: [đến chết mới thôi] Bùi Hầu vượt quá bổn phận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiền hậu thật nhàn | 5 phản hồi