Daily Archives: 16.06.2016

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 23

Editor: Lina Lê Chương 23   Bởi vì chỉ bị đau da thịt, hơn nữa có Trần cô cô đưa thuốc, mấy tiểu cung nhân bị đau không đến mấy ngày là khỏe. Yên ổn ít ngày, mọi người lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 7 phản hồi