Daily Archives: 22.06.2016

Sủng phi – Chương 167

Editor: Su Lemon  Chương 167: Nhà có nữ nhân Giờ Thìn canh ba, các vị hoàng tử đại thần đã sớm đông đủ ở tiền viện, lại chỉ thiếu mình chủ tử phủ hoàng tử chưa xuất hiện. “Đại ca, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 7 phản hồi