Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 30.2

Editor: Lina Lê Chương 30.2 Phúc Thuận sau khi tức đến nổ phổi xong, bèn gọi bốn người còn lại ra chỉnh đốn. Tiểu Hoa thế mới biết thì ra Phúc công công luôn cười híp mắt còn có 1 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 14 phản hồi

Sủng phi (18+) – Chương 171

Editor: Su Lemon

Đăng tải tại Sủng phi | 6 phản hồi

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích- Chương 30.1

Editor: Lina Lê

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 10 phản hồi

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 29

Editor: Lina Lê Chương 29   Nhoáng cái đã qua hơn nửa tháng, gần đây tâm tình Phúc Thuận khá tốt, mới sáng sớm đã mở miệng hát hò. ”Sư phụ, đồ đệ thấy mấy ngày nay tâm tình của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 9 phản hồi

Sủng phi – Chương 170

Editor: Su Lemon Chương 170: “Dao chủ tử, ngài tới đúng lúc quá, điện hạ vừa rồi còn phân phó tiểu nhân qua mời”. Điền Phúc Sơn vẻ mặt giải thoát, Mộ Tịch Dao nhìn không khỏi buồn cười. Người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 8 phản hồi

Sủng phi – Chương 169

Editor: Su Lemon

Đăng tải tại Sủng phi | 8 phản hồi

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 28

Editor: Lina Lê Thông báo: bắt đầu từ chương này trở đi sẽ đan xen 1 chương pic và 1 chương word để giảm thiểu tối đa những trường hợp ”nhạy cảm”.  

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 16 phản hồi