Daily Archives: 01.08.2016

Sủng phi khó làm – Chương 80.1

Editor: Lina Lê Lina: suốt tháng qua toàn edit Bia đỡ đạn nên vừa nãy quen tay gõ tên tiêu đề thành ”Bia đỡ đạn…” :3. Lâu lắm mới được gõ chữ ”Sủng phi khó làm” aaaa

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 3 phản hồi