Daily Archives: 18.08.2016

Sủng phi – Chương 175

Editor: Su Lemon  Chương 175: Khiêm nhượng “Điện hạ, ngài nói là Bát hoàng tử hướng Hoàng Quý phi cầu Hách Liên Uy Nhuy?”. Mộ Tịch Dao trợn mắt, thấy việc này đột ngột vô cùng. Tông Chính Hàm sẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | 7 phản hồi

Sủng phi khó làm – Chương 82

Editor: Lina Lê Chương 82   Hoàng đế quay lưng nên Thục phi không thấy rõ khuôn mặt của Hoàng đế, nhưng nàng có thể thấy mặt bên của Tề chiêu nghi. Lúc này, Tề chiêu nghi lộ ra vẻ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi khó làm | 2 phản hồi