Category Archives: “Bệnh Kiều”

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phiên ngoại 3

Editor: Su Lemon Phiên ngoại 3 Lại là ngày hội hiến rượu mỗi năm một lần, dân chúng và quan lại quyền quý sẽ tệ tịu ở miếu Bạch Vân cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Thẩm Nguyên Kỳ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 16 phản hồi

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phiên ngoại 2

Editor: Su Lemon Phiên ngoại 2 Ngu Diệu Kỳ cùng Lâm thị đã bôn ba hai tháng trên đường, hơn nửa tháng nữa là có thể đến Sóc thành. Sóc thành ngoại trừ một tòa thành trì đơn sơ thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 6 phản hồi

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phiên ngoại 1

Editor: Su Lemon Phiên ngoại 1 Ngu Phẩm Ngôn mở mắt, theo phản xạ ôm thân thể mềm mại ấm áp sát vào ngực thêm chút nữa, bàn tay to dao động lên xuống, hô hấp dồn dập. “Đừng náo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 9 phản hồi

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 136 (Hoàn)

Editor: Su Lemon Chương 136 Những phạm quan cùng khởi sự với Tứ hoàng tử hoặc bị chém đầu hoặc bị lưu vong, ở chợ mỗi ngày vào lúc ngọ môn lúc nào cũng có người chết, máu đọng nồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều", Khác | 28 phản hồi

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 135

Editor: Su Lemon Chương 135 Yến hội rất phong phú, còn mở vài hũ rượu tiến cống được ban thưởng, hai nhà chung hoạn nạn đã sớm có tình nghĩa thâm hậu, lúc này khổ tẫn cam lai (*thời kỳ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 7 phản hồi

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 134

Editor: Su Lemon Chương 134 Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử nghĩ lại những hành động của mình trong thời gian vừa qua, sắc mặt đồng thời trắng bệch, từng giọt mồ hôi to chảy từ tóc mai vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 8 phản hồi

Một đêm ”bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 133

Editor: Lina Lê Chương 133   Trác thị kinh ngạc nhảy dựng lên, hai ba bước chạy đến ngoài cửa kéo nha đầu bẩm báo, vội hỏi: ”Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!” ”Vĩnh Lạc hầu phủ gỡ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại "Bệnh Kiều" | 6 phản hồi