Category Archives: Sủng phi

Sủng phi – Chương 189 (Pic)

  Chương này khó hiểu, chả liền liên hệ vào đâu. Đăng cho mọi người đọc tạm vậy. Em đang ôn thi ạ. còn khoảng 40 ngày nữa. Oải quá. 😦

Đăng tải tại Sủng phi | 5 phản hồi

Sủng phi – Chương 188

Editor: Su Lemon Chương 188: Che giấu “Ngươi cũng không biết?”. Mộ Tịch Dao híp mắt lại, vẻ mặt nghi vấn dò xét Vệ Chân mấy lần. Thần sắc ghét bỏ kia, Vệ Chân nhìn mà lòng run run. “Chủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 7 phản hồi

Sủng phi – Chương 187 (Pic)

Editor: Su Lemon

Đăng tải tại Sủng phi | 4 phản hồi

Sủng phi – Chương 186

Editor: Su Lemon Chương 186: Mất mặt “Chủ tử, điện hạ thật sự đồng ý đưa tiểu chủ tử đến quý phủ một thời gian?”. Quế ma ma nghe nói có thể mang Thành Khánh tiểu chủ từ về Mộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 6 phản hồi

Sủng phi – Chương 185

Editor: Su Lemon Chương 185: Thất bại “Tiểu thư, ngài ổn chứ?”. Tiết Cầm đánh bạo thăm dò. “Rất tốt. Ngươi đi ra ngoài đi”. Hách Liên Uy Nhuy bình tĩnh phân phó. Ngữ khí không chút dao động, giống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 7 phản hồi

Sủng phi – Chương 184

Editor: Lemon Su Chương 184: Người thắng “Hài lòng rồi?”. Tông Chính Lâm nhìn Mộ Tịch Dao thỉnh thoảng cong môi, gõ gõ cái trán nàng, nghiêm túc phát biểu, “Ngày mai đón Thành Khánh, không thể không để ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 5 phản hồi

Sủng phi – Chương 183

Editor: Su Lemon Chương 183: Nổi bật Vệ Chân một đường tự xem xét lại đi đến Tiền viện, vừa đến cửa thì gặp Đệ Ngũ Dật Triêu đi đến. “Tiên sinh hảo”. “Vệ đại nhân sao lại đi vội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 4 phản hồi