Daily Archives: 25.12.2015

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 55

Lúc Đổng bảo lâm bất an suy đoán thì chớp mắt thời gian đã trôi qua. Bốn tháng, năm tháng, sáu tháng…Trong nháy mắt, Ân Như Tuyết đã mang thai tròn sáu tháng.

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 7 phản hồi