Daily Archives: 23.12.2015

Sủng phi – Chương 128

Editor: Su Lemon  Chương 128: Sơ thẩm “Chủ tử, Trắc phi bao vây viện rồi!” tiểu nha hoàn thất kinh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. “Không có khả năng, tin tức bên kia đã chặt đứt. Trong phủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi | 12 phản hồi

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 54

Bên này Đổng bảo lâm vừa nghe tiểu thái giám bẩm báo tin tức ở cung Chiêu Nguyệt thì cực kỳ kích động. Đặc biệt khi nghe được mình vừa đi khỏi không bao lâu thì Hoàng thượng đã đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sủng phi nhân sinh | 6 phản hồi