Author Archives: Thời Nghi

About Thời Nghi

Sở thích: đọc truyện, nấu ăn, nghe nhạc, du lịch, ngủ... Sở ghét: ngôn tình não tàn, SE,OE...phim với thể loại tình cảm quá sến và phi thực tế! Khẩu vị ngôn tình: điền văn, tí H, sủng ngọt, oan gia....và nhân vật chính đừng siêu nhân quá :3

Sủng phi – Chương 150

Editor: Su Lemon Chương 150: Hỏi tội

Đăng tải tại Sủng phi | 23 phản hồi

Sủng phi – Chương 149

Editor: Su Lemon  Chương 149: Biến cố

Đăng tải tại Sủng phi | 12 phản hồi

Sủng phi – Chương 148

Editor: Trân Lý  Beta-or: Su Lemon Chương 148: Báo thù

Đăng tải tại Sủng phi | 18 phản hồi

Sủng phi – Chương 147

Editor: Su Lemon Chương 147: Bắt đầu

Đăng tải tại Sủng phi | 6 phản hồi

Sủng phi – Chương 146

Editor: Trân Lý Beta-or: Su Lemon  Chương 146: Trở mình

Đăng tải tại Sủng phi | 6 phản hồi

Sủng phi – Chương 145

Editor: Su Lemon  Chương 145: Thương nghị

Đăng tải tại Sủng phi | 13 phản hồi

Sủng phi – Chương 144

Editor: Su Lemon Chương 144: Không ổn

Đăng tải tại Sủng phi | 11 phản hồi